Dieren in hun omgeving

uit 2010 tot 2017 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Gorilla

2012

 Bokito (Blijdorp Rotterdam)

Zwartwitte franjeaap

2016

Zwartwitte franjeaap (Blijdorp Rotterdam) 

IJsbeer

2012

IJsbeer (Blijdorp Rotterdam)

Leeuwin

2014

Leeuwin  (Blijdorp Rotterdam)

Giraf

2014

Giraf (Blijdorp Rotterdam)

Olifantje

2012

Faya (Blijdorp Rotterdam)

Neushoorn

2016

Neushoorn  (Safaripark Beekse Bergen)

Schotse Hooglander

2016

Schotse Hooglander  (Broekpolder Vlaardingen)  

Lakenvelder

2017

Lakenvelder stier  (Maasland)  

Kalveren

2016

Kalveren (Zoeterwoude)

Schaap

2016

Schaap (Maasland)

Vos

2017

Vos (Hoek van Holland)  

Geiten

2010

Geiten (Zoeterwoude)

Poes

2014

Poes achter raam (Delft)

Prairie hondje

2015

Prairie hondje (Blijdorp Rotterdam)

Kleine Panda

2016

Kleine panda (Blijdorp Rotterdam)

Haas

2016

Haas (Zeeland)

Stokstaartje

2016

Stokstaartje  (Blijdorp Rotterdam) 

Struisvogel

2012

Struisvogel (Plaswijckpark  Rotterdam)

Vogels

2015

Vogels (Stinkgat Zeeland)

Ekster

2017

Ekster (Zeeland)  

Halsbandparkiet

2015

Halsband parkiet (vlaardingen)

Fazant

2016

Fazant  (Vlaardingen)

Lepelaar

2011

Lepelaar (Gaag Maasland)

Grote Zilverreiger

2014

Grote Zilverreiger (Hellegatsplaten - De Kluut - Vogelkijkhut)  

Zilverreiger

2015

Zilverreiger Klein en groot (Plaat van de Vliet - Vogelkijkhut)

Zilverplevier

2017

Zilverplevier (Zeeland)

Aalscholver

2015

Aalscholver (Zeeland)

Blauwe Reiger

2013

Blauwe Reiger (Vlaardingen)

Ooievaar

2010

Ooievaar   (Ooievaarsdorp Liesvelt Groot Ammers)  

Flamingo's

2015

Flamingo's (3 soorten 53 in aantal Grevelingen)

Meerkoet

2014

Meerkoet (Grevelingen)

Waterhoen

2017

Waterhoen (Maasland)

Kievit

2016

Kievit (Zeeland) 

Tureluur

2017

Tureluur (Maasland)

Grutto

2016

Grutto (Maasland)

Wulp

2017

Wulp (Zeeland)

Torenvalk

2016

Torenvalk (Krimpen aan den ijssel) 

Grutto

2016

Grutto in vlucht (Maasland)

Vissendief

2016

Vissendief (Maasland)  

Zilvermeeuw

2016

Zilvermeeuw (Zeeland)

Lepelaar

2016

Lepelaar in vlucht  (Vlaardingen) 

Zilverplevier

2016

Zilverplevier (Zeeland)

Turkse Tortel

2016

Turkse Tortel  (Zoeterwoude)

Nonnetje

2016

Nonnetje (Vlaardingen)  

Bergeend

2015

Bergeend (Stinkgat Zeeland)

Kuifeend

2014

Kuifeend  ( Vlaardingen)

Krooneend

2015

Krooneend (Zweth Vlaardingen)

Kleine Topper

2013

Kleine Topper (Vlaardingen)

Kievit Jong

2015

Kievit Jong (Zeeland)

Geoorde Fuut

2015

Geoorde Fuut  (Broekpolder Vlaardingen)

Fuut

2015

Fuut (Vlaardingen) 

Steltkluut

2015

Steltkluut  (Stinkgat Zeeland)

Kraai

2016

Zwarte Kraai (Blijdorp Rotterdam) 

Scholekster

2015

Scholekster  (Stinkgat Zeeland)

Oeverloper

2015

Oeverloper (Stinkgat Zeeland)

Kluut

2015

Kluut paartje (Stinkgat Zeeland)

Kolgans

2014

Kolgans (Broekpolder Vlaardingen)

Brandgans

2016

Brandgans (Vlaardingen)

Rotgans

2017

Rotgans  (Zeeland)

Grauwe gans

2015

Grauwe gans  (Plaat van de Vliet - Vogelkijkhut)

Nijlgans

2016

Nijlgans (Maasland)

Zwarte zwaan

2012

Zwarte zwaan   (Gaag Maasland)

Zilvermeeuw

2016

Zilvermeeuw (Zeeland)

Kokmeeuw

2016

Kokmeeuw (Zeeland)

Strandlopertje

2017

Strandlopertje (Hoek van Holland)

Steltloper

2016

Steltloper (Zeeland)

Kauw

2010

Kauw (Hoek van Holland)

Huiskraai

2013

Huiskraai (Hoek van Holland)

Huismus

2016

Huismus (Zeeland)

Spreeuw

2017

Spreeuw (jong)

Grote Lijster

2016

Grote Lijster (Zeeland)

Roodborsttapuit

2017

Roodborsttapuit (Stinkgat Zeeland)

Graspieper

2016

Graspiepper (Zeeland)

Heggemus

2015

Heggemus (Hoek van Holland)

Witte Kwikstaart

2017

Witte Kwikstaart (Zeeland)

Geelband-passiebloem Vlinder

2014

Geelband-passiebloem Vlinder (Blijdorp Rotterdam)

Gestreepte Longwing

2014

 Gestreepte longwing vlinder (Blijdorp Rotterdam)

Roodsoldaatje

2017

Roodsoldaatje (Zeeland)